تبلیغات
سیم خاردار - شهید بشه
سیم خاردار
نمیگویم که در عالم ولی نیست ... ولی بالاتر از سید علی نیست !
نوشته شده در تاریخ جمعه 15 آذر 1392 توسط سرباز امام خامنه ای


فقط دعا کنید پدرم شهید بشه!


خشکم زد. گفتم دخترم این چه دعاییه؟


گفت:آخه بابام موجیه!


گفتم خوب انشاالله خوب میشه، چرادعاکنم شهید بشه؟


آخه هروقت موج میگیردش وحال خودشو نمیفهمه شروع میکنه منو ومادرو

برادر رو کتک میزنه! ،

امامشکل

مااین نیست!

گفتم: دخترم پس مشکل چیه؟

گفت: بعداینکه حالش خوب میشه ومتوجه میشه چه کاری کرده.شروع

میکنه دست وپاهای هممون را ماچ میکنه


ومعذرت خواهی میکنه.حاجی ماطاقت نداریم شرمندگی پدرمون را ببینیم.


حاجی دعاکنید پدرم شهیدبشه وبه رفیقاش ملحق بشه..


منبع: www.yeestekanchay.blogfa.comقالب وبلاگ