تبلیغات
سیم خاردار - سلام من بـه محـرم بـه غصـه و غــم مـهـدی
سیم خاردار
نمیگویم که در عالم ولی نیست ... ولی بالاتر از سید علی نیست !
نوشته شده در تاریخ شنبه 11 آبان 1392 توسط سرباز امام خامنه ای
ایام شهادت ارباب بی كفن اباعبدالله حسین(ع) تسلیت باد.


ســـلام مــن بــه مـحـرم، مـحـرم گــــل زهــرا

 

                بـه لطـمه هـای ملائـک بـه مــاتـم گــل زهـرا

 

سـلام مـن بـه مـحـرم بـه تشنـگی عـجـیـبـش

 

               بـه بـوی سیـب زمـینِ غـم و حـسین غریـبش

 

سلام من بـه محـرم بـه غصـه و غــم مـهـدی


                به چشم کاسه ی خون وبه شال ماتم مـهـدیمتن كامل شعر در ادامه مطلب

ســـلام مــن بــه مـحـرم، مـحـرم گــــل زهــرا

 

                بـه لطـمه هـای ملائـک بـه مــاتـم گــل زهـرا

 

سـلام مـن بـه مـحـرم بـه تشنـگی عـجـیـبـش

 

               بـه بـوی سیـب زمـینِ غـم و حـسین غریـبش

 

سلام من بـه محـرم بـه غصـه و غــم مـهـدی


                به چشم کاسه ی خون وبه شال ماتم مـهـدی

 

سـلام من بــه مـحـرم  بـه کـربـلا و جـلالــش

 

        به لحظه های پـرازحزن غرق درد و ملامش

 

سـلام مـن بـه مـحـرم بـه حـال خستـه زیـنـب

 

           بـه بــی نـهــایــت داغ  دل شـکــستــه زیـنـب

 

سلام من به محرم به دست ومشک ابوالفضل

 

          بـه نـا امیـدی سقـا بـه سـوز اشـک ابوالفضل

 

سـلام مـن بـه مـحـرم بـه قــد و قـا مـت اکـبـر

 

       بـه کـام خـشک اذان گـوی زیـر نـیزه و خنجر

 

سلام من به محرم به دسـت و بـا زوی قـاسم

 

            به شوق شهد شهادت حنـای گـیـسـوی قـاسم

 

سـلام مـن بـه مـحـرم بـه گـاهـواره ی اصـغـر

 

       به اشک خجلت شاه و گـلـوی پـاره ی اصـغـر

 

سـلام مـن بـه مـحـرم به اضـطـراب سـکـیـنـه

 

       بـه آن مـلـیـکـه، کـه رویش ندیده چشم مدینه

 

سلام من بـه محرم  بـه زنگ مـحـمـل زیـنـب

 

       بــه پـاره، پـاره تــن بــی سـر مـقـابـل زیـنـب

 

سلام من به محـرم  به شـور و حـال عیـانـش

 

          سلام من به حسـیـن و به اشک سینه زنـانشقالب وبلاگ